Děti na sídlišti se domlouvají: „Pojďme si hrát na rodinu!“

„Dobře,“ odpovídá malý chlapeček. „Já budu pes…“